Renáta Bosáková

Šatky a kostýmy na orientálne tance.

Šatky pri orientálnom tanci sú pekné a veľmi nápomocné. Zvýraznia pôvabný pohyb panvovej časti, čo napomáha k uvoľneniu a harmonickému zladeniu tela a duše. Podstatnú úlohu zohráva tiež pôsobenie farby orient.šatky, pre radosť z tohto tanca a prijatie čistej energie k podpore cností.

Pre ženu je krásne a veľmi dôležité uvedomovať si svoj postoj v spoločnosti. Preto orientálny tanec a šatky patria k sebe.

Renáta Bosáková

Objednávky na:

Tel: 0907 775 173
    0940 873 175

E-mail: labradorit@centrum.sk

Poľný Kesov 179, 951 15